top of page
Military & Law Enforcement: Courses & Programs

KURS FOR POLITI OG FORSVAR

KUNNSKAP

Mye av vår kompetanse er forbeholdt personell som skal løse skarpe oppdrag. 

Dette er kunnskap, ferdigheter og teknikker som kun er beregnet for politi og militære avdelinger.

Alle militære- og politikurs og treninger skreddersys etter avdelingens behov og ressurser.

Vi kan arrangere et unikt kurs for din avdeling eller tilby faste opplegg over tid.

Eksempelvis halvårlige treninger, årlige kurs innenfor et spesifikt tema eller en kurspakke med stigende vanskelighetsgrad over tid.

I tillegg kan vi møte opp hos deres avdeling for oppfølging, trening, kursing og evaluering av deres skarpskyttere.

Våre instruktører har utviklet sertifiseringsprogram og kvalifiseringstester for skarpskyttere som benyttes av militære avdelinger i flere nasjoner i NATO i dag.

Vår spesialitet er kunnskap, ferdighet og lojalitet.

Akkurat det du forventer av en skarpskytter.

GRUNNLEGGENDE KURS

GRUNNLEGGENDE

SKARPSKYTTER KURS

WHY FAIL THE DIFFICULT, WHEN YOU CAN MASTER THE BASICS?

Dette er vår filosofi som er grunnstammen i alle våre kurs. 

 

Faglig innhold i kurset:

- Grunnleggende skarpskyting

- Grunnleggende feltdisipliner

 (Observasjon-, kamuflasje- og hukommelsesteknikk,  stressmestring og avstandsbedømmelse)

- Grunnleggende ballistikk

 

Dette kurset skreddersyr vi til avdelingens behov,  tilgjengelig tid og ressurser

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

BALLISTISK

KALKULATOR

Ballistiske kalkulatorer har blitt et vanlig verktøy for skarpskyttere.  

Den mest populære er Kestrel® serien med Applied ballistics ®

Dette kurset vil lære deg oppsett og betjening av en Kestrel  basert på Todd Hodnet og Accuracy 1st sine  metoder og teorier. 

 

Kurset dekker: 

- Innføring og opplæring på Kestrel

- Oppsett og innstilling av Applied Ballistics

- Datainnføring til den ballistiske programvaren

- Praktisk bruk av den ballistiske programvaren

- Truingprosessen

Ta kontakt for mer informasjon

VIDEREGÅENDE KURS

Modul 1

LANGE HOLD

Langholdskyting ut til våpen og skytters praktiske rekkevidde. ​

 

Innhold i modulen:

- Videregående ballistikk

- Vindforståelse

- Langholdskyting

Modulen kan skreddersys til avdelingens behov.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Modul 4

COMBAT SNIPING

Denne modulen er for kvalifiserte skarpskyttere. Her tilfører vi stridsfaktorer som stress, tidspress og fysiske utfordringer. Kurset har til hensikt å teste og forbedre den enkelte deltakers kapasitet som skarpskytter. 

 

Kurset dekker:

​- Stresstesting

- Dynamisk skyting

- Scenario trening

- Teknikker for stridsskyting.

 

Modulen kan skreddersys til avdelingens behov.

 

Ta kontakt for mer informasjon. 

Modul 2

FJELL OG BRATT LENDE

Denne modulen omhandler skarpskytting i fjellterreng. 

 

Innhold i modulen:

- Sikkerhet og overlevelse

- Bevegelse og mobilitet i bratt lende

- Vinkelskyting

- Skyting over dalføre

- Vindforståelse

 

​​Modulen kan skreddersys til avdelingen behov.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Modul 5

BEVEGELIGE MÅL

Denne modulen  omfatter skyting på bevegelige mål. 

 

Kurset dekker:

- Teknikker for skyting på bevegelige mål.

- Skyting på bevegelige mål. 

 

Modulen kan skreddersys til avdelingens behov.

Ta kontakt for mer informasjon. 

Modul 3

VINTER

Denne modulen omfatter de utfordringene man møter på under nordiske og arktiske forhold. 

 

Innhold i modulen:

- Sikkerhet og overlevelse vinter

- Mobilitet 

- Skyting og spotting i snø

- Klimatiske påvirkninger 

 

Modulen kan skreddersys til avdelingens behov. 

 

Ta kontakt for mer informasjon. 

Modul 6

URBANT

Denne modulen omfatter det multidimensjonale stridsmiljøet som karakteriserer urbane områder. 

 

Kurset dekker:

- Trusler i urbane områder

- Kamuflasjeteknikk

- Skyteteknikker

- Mobilitet

- Ild- og observasjonsstillinger

 

Modulen kan skreddersys til avdelingens behov.

Avdelingen må selv disponere urbant område / urban skytebane for trening.

Ta kontakt for mer informasjon. 

FOR POLITI

SKARPSKYTTERTRENING

Denne modulen er spesielt utviklet for politi-skarpskytteres oppdragsportefølje.

Modulen er lagt opp som korte treninger og kurs med varighet fra 1 til 2 dager med fokus på enkeltemner som:

 

- Urban skyting

- Skyting lengre hold

- Skyting korte hold

- Observasjonsteknikk

- Beslutningstrening 

- Spotter & skytter samarbeid

Treningen kan skreddersys til avdelingens behov

Ta kontakt for mer informasjon

bottom of page