SIVILE KURS

LÆR GRUNNLEGGENDE LANGHOLDSSKYTING

LANGHOLDSSKYTING KURS

Modul 1

GRUNNLEGGENDE RIFLESKYTING

Dette kurset er for deg som har kjøpt rifle og kikkertsikte, og ikke helt vet hvor du skal begynne for å få det beste ut av våpensystemet ditt.

I tillegg for deg som har lyst til å begynne med langholdskyting for din egen del eller som konkurranseskytter.

Jegere som jakter på lengre hold enn 100 meter vil også ha spesielt godt nytte av dette kurset, enten du er nybegynner eller erfaren.

 

Kurset dekker:

- Sikkerhet og våpenbehandling

- Individuell tilpasning av våpen og optikk til den enkelte skytter

- Våpenkjennskap og vedlikehold

- Optikk kjennskap og vedlikehold

- Innføring i ballistikk og terminologi

- Skytestilling

- Skyteteknikk

- Innskytning prosedyrer og “nullstilling” av ditt våpen og optikk

Kursvarighet: 12 timer

Pris: 2500 NOK

MODUL 4

SPOTTER & SKYTTER 

Dette kurset fokuserer hovedsakelig på makkerparets samarbeid, og mindre på den enkeltes skyteferdighet. Rollefordeling, effektivisering og treff analyse vil være i fokus. 

Makkerparet blir fulgt tett opp av våre kvalifiserte instruktører, og man lærer å tolke vind, nedslag og trace (luftstrømmen som oppstår bak prosjektilet i dens ferdsel i gjennom luften). Passer for både nyetablerte makkerpar og for dem som har skutt sammen før.

 

Kurset dekker:

- Sikkerhet

- Terminologi, språk, ord og uttrykk

- Spotting (observasjonsteknikk, teori og praksis)

- Skytter/spotter dialog

- Rollefordeling og effektivisering

Kursvarighet: 12 timer

Pris: 2500 NOK per deltager

Modul 2

PRESISJONSKYTING OG INDIVIDOPPFØLGING

Dette kurset fokuserer på samlingsskyting og individ oppfølging.

Du får grundig oppfølging av våre høyt kvalifiserte instruktører. 

Instruktøren vil studere deg som skytter grundig, og ha fokus på å fjerne skytterfeil.

Et kurs som ofte gir deltagerne en del “aha” opplevelser om skyteteknikk og bruk av sikte/optikk. Passer for deg som har skutt litt fra før men som ikke helt oppnår de resultater du forventer, og for deg som ønsker å forbedre deg som skytter uansett standpunkt.

 

Kurset dekker: 

- Sikkerhet

- Teori rundt treffbilde analyse og skytterfeil

- Individoppfølging 

- Skyteteknikker

- Grunnleggende ballistikk 1 (ut til 400 meter), forståelse for hva ballistikk er og hvordan det påvirker prosjektilet.

- Presisjonsskyting 

- Skyting ut til 500 meter

Kursvarighet: 16 timer

Pris: 3500 NOK

MODUL 5

VIDREGÅENDE LANGHOLDSKYTING 

Dette kurset fokuserer skyting på lange hold, fra 500 meter og ut til ca. 1000 meter (avhengig av våpen og ammunisjon). Bør gjennomføres som makkerpar. Hvis du ikke har en, kan du bli parret opp med en annen kursdeltaker dersom du ønsker.

 

Kurset dekker:

- Sikkerhet

- Videregående ballistikk

- Fokus på skytestilling, avtrekksteknikk og sikteteknikk

- Langholdskyting, 500m og utover

- Fordypning i vindforståelse

- Spotter/skytter samarbeid

 

Kursvarighet: 16 timer

Pris: 3750 NOK 

MODUL 3

GRUNNLEGGENDE LANGHOLDSKYTING

Dette kurset passer for alle langholdskyttere, uansett standpunkt.

 

Kurset dekker:

- Sikkerhet

- Grunnleggende ballistikk 2

(ut til 600 meter), fokus på de variable, ytre påvirkningene på prosjektilet, fra det forlater til pipen til det treffer noe (helst målet ditt…)

- Skyting, 100 meter til 600 meter

- Føring av loggbok, hensikt og metode

- Vindforståelse, vindkorrigering og vindbedømmelse

Kursvarighet: 20 timer

Pris: 4000 NOK

MODUL 6

DYNAMISK LANGHOLDSKYTING

Dette kurset er for de viderekomne langholdskytterne som ønsker å utfordre seg selv, samt de som vil gjøre seg bedre rustet til konkurranser innenfor PRS miljøet.

 

Her innfører vi stressøvelser og konkurranseliknende scenarioer. Vi kombinerer langholdskyting med dynamisk skyting. Det fokuseres på reduksjon av tidsforbruk men opprettholdelse av presisjon og stressmestring. 

 

Kurset dekker:

- Sikkerhet

- Dynamisk langholdskyting

- Effektivisering av skyte prosessen

- Teknikker for hurtige, men presise skudd. 

 

Kursvarighet: 12 timer

Pris: 3000 NOK 

ANDRE KURS

INNFØRING I KESTREL® OG

APPLIED BALLISTICS®

Ballistiske kalkulatorer har inntatt markedet og langholdskytingsmiljøet. 

Den mest poulære er Kestrel ® serien med Applied ballistics ®

Dette kurset vil lære deg oppsett og betjening av en Kestrel, basert på Todd Hodnet og Accuracy 1st sine metoder.

 

Kurset dekker: 

- Innføring og opplæring på Kestrel.

- Oppsett og innstilling av Applied Ballistics

- Datainnføring til Applied ballistics

- Praktisk bruk av Applied ballistics

- Truing prosessen

NB. Man må medbringe egen Kestrel med AB. 

 

Kursvarighet: 5 timer

Pris: 1500 NOK 

GRUNNLEGGENDE PISTOLSKYTING

Dette kurset er for deg som ønsker å lære deg helt grunnleggende pistolskyting, 

Kurset dekker:

- Sikkerhet og våpenbehandling

- Tilpassing av våpen og hylster

- Våpenkjennskap

-Skytestilling

-Skyteteknikk

Kursvarighet: 8 timer

Pris: 2500 NOK 

SKYTELEDERKURS

Dette kurset er for deg som skal fungere som skyteleder i lokalt skytterlag, eller ønsker å lære flere teknikker i rollen som skyteleder. 

Kurset dekker:

- Sikkerhet og våpenbehandling

- Standplassledelse

- Risikovurdering og håndtering

-Planlegge skyteaktivitet

Det er og mulighet for å legge til grunnleggende førstehjelp, med fokus på blødningskontroll og HLR. 

Kursvarighet: 12 timer 

Pris: 2500 NOK